Text & musik: Billy Joel
Svensk text: Tomas Andersson Wij

Vind och moln blåser åt varsitt håll
solen värmer inte alls
Du gör en sång med bara durackord
orden stockas i din hals
Du ber om svaret
men ingen har det
så låt det va

De sa till dig att följa hjärtats röst
men hjärtat är en fotbollskör
De lärde dig att tänka efter först
men tanken dribblar tills du hör
Din match är över
och knäna blöder
så låt det va

De har fyllt ditt huvud
med så många kloka ord
och du har alltid stannat upp och lyssnat
Nu står du i rondellen
utan koll på syd och nord
och undrar vem du är och vad du vill

I varje människohjärta armt och mörkt
sjunger änglar på latin
Men de kompas av en ful schimpans
utan känsla och rutin
För högre konster
han är ett monster
men låt det va
ja låt det va

Lust och fägring har du vadat i
oförmögen till ett nej
Tung blev själen av allt svineri
men tänk så snabbt man hämtar sig
Att släckta bränder
ger svarta händer
så låt det va

Dela texten