Från Den mörka blomman med Freddie Wadling

Första gången jag sköts ut
i rymden och såg jorden
var jag bara barn och ännu
främling bland orden
Jag såg kontinenter krocka
jag såg eld på haven
Höga berg som fällde skogar
fram till sjunde dagen

Jag var där när världen börja
jag har sett den falla
Jag var där när tuppen gol
i svekets morgontimma
Jag var där när taket sänktes
jag har sett det komma
En dag ska ni stå vid porten
ingen kommer öppna

Genom tidens korridorer
har ni hört mig komma
Jag var oron sent om natten
drömmen svår att fånga
En dag kommer allt tillbaka
så som det står skrivet
Då ska de sista bli de första
då är allt ni byggde rivet

Dela texten