(Text & musik: Ingmar Johánsson, text bearbetad av TAW)

Jag är alltid på väg
mot en avlägsen destination
Bortom det man kallar tid och rum
Detta mål ger mig mod ger mig kraft
och inspiration
Till att möta dagen
som jag nu har framför mig

I mitt innersta bär jag en bit
av ett avlägset land
Känslan av att jag hör hemma där
I mitt innersta bär jag en sten
från en avlägsen strand
Jag ska möta dig där
ansikte mot ansikte

Så vad jag än gör
vad jag än tar mig för
ska jag aldrig släppa taget
Om denna osynliga hand
som du har räckt mig
Nej vad jag än gör
vad jag än tar mig för
ska jag aldrig släppa taget
Om detta osynliga land
som kallas himlen

Jag kämpar med livet
jag brottas med mörkret i mig
Jag tänder tunna ljus
vid ditt altare
Du sa ta denna läkesång
sjung den när natten blir lång
En dag möts vi
ansikte mot ansikte

Så vad jag än gör
vad jag än tar mig för
ska jag aldrig släppa taget
Om denna osynliga hand
som du har räckt mig
Nej vad jag än gör
vad jag än tar mig för
ska jag aldrig släppa taget
Om detta osynliga land
som kallas himlen

Dela texten