Om nån skulle fråga
vad jag ser i dig
vad som förde oss hit
vad du väckte i mig
Jag skulle svara
det är nånting mer
än skönhet och åtrå
och vad ögonen ser
Och det är nånting mer
än det hjärnan förmår
och det är lite högre
än händerna når
Det är ditt sätt att vara
i världen just nu
det är allting med dig
som bara är du

Ömsint och hårt
slår vågorna in
mot sängen där vi ligger
och snart somnar in
Det hemliga språket
kropparnas språk
jag kan det med dig
och jag har kommit åt
En kärlek som inte
vill äga nånting
som växer i frihet
och riskerar allting
Som dukar upp bordet
så båda kan se
mot gatan och de andra
jag är här bredvid

Dela texten