Klicka på länken nedan för att läsa ett utdrag ur Richard Ohlssons bok ”Tomas Andersson Wij sjunger blues från Sverige”, utgiven i september 2015 på Lindelöws förlag. Köp boken här.

TAW-sjunger-blues-från-Sverige-utdrag (PDF)