Tomas Andersson Wijs sångtexter uppmärksammas i två aktuella tidskrifter: i Lyrikvännen, som gjort ett temanummer om sångbar text, och i Kungliga bibliotekets tidskrift Biblis, där Jan Olofsson skrivit essän Sångpoeten från Ebeneser. Missa inte det.