Ett skitår är slut / Och huden kring hjärtat är tunn

Tack för 2022. Vi syns 2023! /TAW