Med anledning av min Ola Magnell-intervju i tidningen Sonic #81 (en brevväxling som pågått under mars, april 2015) har jag satt ihop en kronologisk introduktion till Magnells skivor.