Stor intervju med TAW om nya skivan på obladoo.se.
http://obladoo.se/musik/2011/12/04/stor-intervju-med-tomas-andersson-wij/