Tomas Andersson Wij
Live i Köpenhamn 24 feb 2011, kl 21.
Huset, Magstraede
Scen: Musikcaféen
Entre: 50 kr. Inget förköp.