2008 skrev Oskar Ståhl C-uppsatsen ”En hel värld inom mig – Barndomsskildringar i Tomas Andersson Wijs sångtexter”. Klicka på länken nedan för att läsa.

En hel värld inom mig (PDF)